Word donateur

Vriend van Muziektheater Hollands Diep
Muziektheater Hollands Diep heeft een trouwe kring van donateurs, de Vrienden. Zij zorgen jaarlijks voor een gemiddeld werkkapitaal van enige duizenden euro’s.

De voordelen van vriendschap
Vrienden ontvangen de speciale uitgebreide Nieuwsbrief en een gratis programmaboekje per voorstelling. Verder hebben Vrienden de mogelijkheid om een repetitie bij te wonen plus een nagesprek met de uitvoerders en artistieke leiding! Bijdrage minimaal 20 euro per jaar.

Goede Vriend van Muziektheater Hollands Diep
U wilt zich minimaal voor 5 jaar verbinden aan MHD voor een bedrag van 500 euro per jaar. Indien vastgelegd bij notariele akte (kosteloos via onze notaris) is hiervan elk jaar 125% aftrekbaar. Als dank ontvangt u naast de Vrienden voordelen ook 2 vrijkaarten per jaar voor onze voorstelllingen (in te zetten naar keuze) en speciale VIP plaatsen.

Hartsvriend van Muziektheater Hollands Diep
U wilt zich minimaal voor 5 jaar verbinden aan MHD voor een bedrag van 1.000 euro per jaar. Indien vastgelegd bij notariele akte (kosteloos via onze notaris) is hiervan elk jaar 125% aftrekbaar. Als dank ontvangt u naast de Vrienden voordelen ook 6 vrijkaarten per jaar voor onze voorstellingen (in te zetten naar keuze), speciale VIP plaatsen en toegang tot de feestelijke borrel na afloop van de premiere.

Wet Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
Schenken kan op vele manieren. Eenmalige en jaarlijkse giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Muziektheater Hollands Diep heeft als culturele instelling de status ANBI. Daardoor kunnen we donaties en erfenissen vrij van schenk- en erfbelasting ontvangen. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan de kunst en cultuur.

Klik hier om u aan te melden als donateur.

Ik meld me aan

  
  
  
  
  
  
 
   donateur   éénmalige schenking
  
(minimaal € 20,00)